Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/42/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-26 13:31:00
×
2012-10-04 10:30:00
2012-10-04 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2012-09-26 13:30:00
×
2012-10-04 10:30:00
2012-10-04 11:00:00
informacja o modyfikacji tre??ci SIWZ
2012-09-26 13:27:00
Tak
2012-10-04 10:30:00
2012-10-04 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-09-19 15:10:00
×
2012-10-01 10:30:00
2012-10-01 10:30:00
specyfikacja istotnych warunk??w zamowienia
2012-09-19 15:09:00
Tak
2012-10-01 10:30:00
2012-10-01 10:30:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/42/iw/122012-09-19
2012-10-04 11:00:00
Tak
dostawa i nasadzenie drzewwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy