Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/42/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-06-09 14:47:00
×
2014-06-25 10:30:00
2014-06-25 11:00:00
przedmiar rob??t
2014-06-09 14:46:00
×
2014-06-25 10:30:00
2014-06-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2014-06-09 14:46:00
×
2014-06-25 10:30:00
2014-06-25 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/42/iw/142014-06-092014-06-25 11:00:00 × ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU NR 53 NA TERENIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 4620 W TORUNIU PRZY UL. OK??LNEJ 37więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy