Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/43/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-03 12:39:00
×
2013-07-10 10:30:00
2013-07-10 11:00:00
odpowiedzi nr 2 na pytania wykonawc??w
2013-07-03 12:39:00
×
2013-07-10 10:30:00
2013-07-10 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA PO MODYFIKACJI nr 2
2013-06-17 14:12:00
×
2013-07-10 10:30:00
2013-07-10 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2013-06-17 14:07:00
×
2013-07-10 10:30:00
2013-07-10 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2013-05-31 08:25:00
×
2013-07-10 10:30:00
2013-07-10 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-05-29 08:50:00
×
2013-07-10 10:30:00
2013-07-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/43/iw/132013-05-292013-07-10 11:00:00 × zakup i dostawa opa??u sta??egowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy