Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/43/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-14 12:58:00
×
2015-07-31 10:30:00
2015-07-31 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-07-14 12:57:00
×
2015-07-31 10:30:00
2015-07-31 11:00:00
specyfikacja istotnych zam??wie?? publicznych
2015-07-14 12:57:00
×
2015-07-31 10:30:00
2015-07-31 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-07-14 12:56:00
×
2015-07-31 10:30:00
2015-07-31 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/43/iw/152015-07-142015-07-31 11:00:00 × Remont - wymiana bram warsztatowych z napraw? tynk??w i malowaniem budynku nr 74 w kompleksie wojskowym przy ul. Sobieskiego 32 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy