Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/44/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-06-21 14:10:00
×
2013-06-25 10:30:00
2013-06-25 11:00:00
odpowied?? na pytanie 2
2013-06-20 10:33:00
×
2013-06-25 10:30:00
2013-06-25 11:00:00
odpowied?? na pytania
2013-06-10 09:21:00
×
2013-06-25 10:30:00
2013-06-25 11:00:00
przedmiar rob??t
2013-06-10 09:18:00
×
2013-06-25 10:30:00
2013-06-25 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2013-06-10 09:18:00
×
2013-06-25 10:30:00
2013-06-25 11:00:00
siwz

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/44/iw/132013-06-102013-06-25 11:00:00 × ROBOTY REMONTOWE, KRYCIE DACHU W BUD. NR 1 – ARCHIWUM WOJSKOWE W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. CH?OPICKIEGO 1- 8 W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy