Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/44/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-08-20 10:28:00
×
2015-09-09 10:30:00
2015-09-09 11:00:00
odpowied?? na pytanie nr 2
2015-08-17 11:45:00
×
2015-09-09 10:30:00
2015-09-09 11:00:00
uzupe??niona wersja odpowiedzi na pytania z 13.08.2015
2015-08-13 13:18:00
×
2015-09-09 10:30:00
2015-09-09 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 1
2015-08-03 09:31:00
×
2015-09-09 10:30:00
2015-09-09 11:00:00
specyfikacja istotnych zam??wie?? publicznych
2015-07-28 12:41:00
×
2015-09-09 10:30:00
2015-09-09 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/44/iw/152015-07-282015-09-09 11:00:00 × dostawa przyczep transportowych ma??ej ??adowno??ciwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy