Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/45/iw/18/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-09-20 07:56:00
×
2018-10-08 10:30:00
2018-10-08 11:00:00
przedmiar robót sanitarny
2018-09-20 07:55:00
×
2018-10-08 10:30:00
2018-10-08 11:00:00
przedmiar robót elektryczny
2018-09-20 07:54:00
×
2018-10-08 10:30:00
2018-10-08 11:00:00
przedmiar robót budowlany
2018-09-20 07:50:00
×
2018-10-08 10:30:00
2018-10-08 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-09-20 07:48:00
×
2018-10-08 10:30:00
2018-10-08 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2018-09-20 07:48:00
×
2018-10-08 10:30:00
2018-10-08 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/45/iw/18/a2018-09-202018-10-08 11:00:00 × Remont budynku koszarowego nr 5 w kompleksie koszarowym przy ul. Dworcowej 56 w Inowrocławiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy