Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/46/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-06-18 08:46:00
×
2013-06-21 09:30:00
2013-06-21 10:00:00
Odpowiedzi na pytania.
2013-06-12 13:38:00
×
2013-06-21 09:30:00
2013-06-21 10:00:00
siwz
2013-06-12 13:37:00
×
2013-06-21 09:30:00
2013-06-21 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/46/iw/132013-06-122013-06-21 10:00:00 × dostawa ??rodk??w czysto??ci, artyku????w do sprz?tania oraz gospodarczychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy