Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/46/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-07-24 12:38:00
×
2015-08-10 10:30:00
2015-08-10 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-07-24 12:37:00
×
2015-08-10 10:30:00
2015-08-10 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-07-24 12:37:00
×
2015-08-10 10:30:00
2015-08-10 11:00:00
za???cznik nr 1 - bramy
2015-07-24 12:36:00
×
2015-08-10 10:30:00
2015-08-10 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-07-24 12:34:00
×
2015-08-10 10:30:00
2015-08-10 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/46/iw/152015-07-242015-08-10 11:00:00 × Remont elewacji wraz z wymiana bram gara??owych w budynku nr 36 na terenie kompleksu koszarowego 1531 przy ul. Dworcowej 56 w Inowroc??awiuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy