Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/48/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-08-13 14:04:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
kosztorys 3
2012-08-13 14:04:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
kosztorys 4
2012-08-13 14:03:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
kosztorys 2
2012-08-13 14:02:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
specyfikacja techniczna 2
2012-08-13 14:02:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
kosztorys 1
2012-08-13 14:01:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
specyfikacja techniczna 1
2012-08-13 14:00:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
ogloszenie o zmianie ogloszenia
2012-08-13 14:00:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
Siwz
2012-08-13 13:59:00
×
2012-09-04 10:30:00
2012-09-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/48/iw/122012-08-132012-09-04 11:00:00 × REMONT BUDYNKU NR 125 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM PRZY UL. OK??LNEJ W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy