Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/48/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-06-13 14:08:00
×
2013-06-18 10:30:00
2013-06-18 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 2 modyfikacji
2013-06-11 13:23:00
×
2013-06-18 10:30:00
2013-06-18 11:00:00
odpowiedz nr 1 na pytanie
2013-06-11 12:19:00
×
2013-06-18 10:30:00
2013-06-18 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz
2013-06-11 12:15:00
×
2013-06-18 10:30:00
2013-06-18 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2013-06-11 12:14:00
×
2013-06-18 10:30:00
2013-06-18 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-06-06 13:43:00
×
2013-06-18 10:30:00
2013-06-18 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-06-06 13:42:00
×
2013-06-18 10:30:00
2013-06-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/48/iw/132013-06-062013-06-18 11:00:00 × zakup i dostawa okien do namiotu ns-97więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy