Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/49/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-09-06 11:34:00
×
2012-09-07 09:30:00
2012-09-07 10:00:00
Odpowiedzi na pytania nr 1
2012-08-30 13:34:00
×
2012-09-07 09:30:00
2012-09-07 10:00:00
Kosztorys po modyfikacji
2012-08-30 08:28:00
Tak
2012-09-07 09:30:00
2012-09-07 10:00:00
Zamiana terminu
2012-08-30 08:26:00
×
2012-08-30 10:30:00
2012-08-30 11:00:00
Zmiana terminu
2012-08-30 08:24:00
×
2012-08-30 10:30:00
2012-08-30 11:00:00
Ogloszenie o zmianie ogloszenia
2012-08-13 14:08:00
×
2012-08-30 10:30:00
2012-08-30 11:00:00
kosztorys
2012-08-13 14:07:00
×
2012-08-30 10:30:00
2012-08-30 11:00:00
specyfikacja techniczna
2012-08-13 14:06:00
Tak
2012-08-30 10:30:00
2012-08-30 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2012-08-13 14:06:00
×
2012-08-30 10:30:00
2012-08-30 11:00:00
SIWZ

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/49/iw/122012-08-13
2012-09-07 10:00:00
Tak
REMONT DROGI DOJAZDOWEJ I PARKINGU w kompleksie wojskowym przy ul. Ok??lnej w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy