Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/49/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-07-23 11:55:00
×
2014-08-07 10:30:00
2014-08-07 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.3
2014-07-23 11:54:00
×
2014-08-07 10:30:00
2014-08-07 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.2
2014-07-23 11:50:00
×
2014-08-07 10:30:00
2014-08-07 11:00:00
przedmiar rob??t za??.2.1
2014-07-23 11:49:00
×
2014-08-07 10:30:00
2014-08-07 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-07-23 11:49:00
×
2014-08-07 10:30:00
2014-08-07 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2014-07-23 11:48:00
×
2014-08-07 10:30:00
2014-08-07 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/49/iw/142014-07-232014-08-07 11:00:00 × REMONT BUDYNKU NR 6 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 2017 PRZY UL. SIENKIEWICZA 35-37 W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy