Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/49/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-09-21 10:23:00
×
2016-10-07 10:30:00
2016-10-07 11:00:00
przedmiar robót cz. 2 - elektryczny
2016-09-21 10:23:00
×
2016-10-07 10:30:00
2016-10-07 11:00:00
przedmiar robót cz. 2 - sanitarny
2016-09-21 10:22:00
×
2016-10-07 10:30:00
2016-10-07 11:00:00
przedmiar robót cz. 1 - dach i elewacja
2016-09-21 10:22:00
×
2016-10-07 10:30:00
2016-10-07 11:00:00
przedmiar robót cz. 2 - ogólnobudowlany
2016-09-21 10:20:00
×
2016-10-07 10:30:00
2016-10-07 11:00:00
STWiOR
2016-09-21 10:19:00
×
2016-10-07 10:30:00
2016-10-07 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-09-21 10:19:00
×
2016-10-07 10:30:00
2016-10-07 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/49/iw/162016-09-212016-10-07 11:00:00 × Remont pomieszczeń hali sportowej wraz z instalacjami wewnętrznymi, remont elewacji, dachu wraz z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową w budynku nr 8 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Jacewskiej 73 w Inowrocławiu.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy