Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/50/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-06-27 11:56:00
×
2013-07-03 10:30:00
2013-07-03 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2013-06-27 11:39:00
×
2013-07-03 10:30:00
2013-07-03 11:00:00
informacja o udzielonym wyja??nieniu w zakresie tre??ci SIWZ
2013-06-27 11:38:00
Tak
2013-07-03 10:30:00
2013-07-03 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po modyfikacji nr 1
2013-06-21 13:37:00
×
2013-06-28 10:30:00
2013-06-28 11:00:00
odpowied?? nr 1 na pytanie
2013-06-14 11:40:00
×
2013-06-28 10:30:00
2013-06-28 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2013-06-14 11:39:00
Tak
2013-06-28 10:30:00
2013-06-28 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/50/iw/132013-06-14
2013-07-03 11:00:00
Tak
zakup i dostawa odzie??y medycznej, kucharskiej, roboczej i ochronnej oraz ??rodk??w ochrony osobistejwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy