Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/50/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-08-28 11:30:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
przedmiar rob??t cz. 5 - bud. 27
2014-08-28 11:29:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
przedmiar rob??t cz. 3 - bud. 25
2014-08-28 11:29:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
przedmiar rob??t cz. 4 - bud. 26
2014-08-28 11:28:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
przedmiar rob??t cz. 1 - bud. 2
2014-08-28 11:28:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
przedmiar rob??t cz. 2 - bud. 24
2014-08-28 11:27:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t cz.3-bud. 25
2014-08-28 11:27:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t cz.4-bud. 26
2014-08-28 11:27:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t cz.5-bud. 27
2014-08-28 11:26:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t cz.1-bud.2
2014-08-28 11:26:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t cz.2-bud.24
2014-08-28 11:25:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-08-28 11:24:00
×
2014-09-15 10:30:00
2014-09-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/50/iw/142014-08-282014-09-15 11:00:00 × REMONT ELEWACJI BUDYNK??W NR 2, 24, 25, 26, 27 NA TERENIE KOMPLEKSU 6005 W LATKOWIEwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy