Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/52/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-18 13:23:00
×
2013-07-23 10:30:00
2013-07-23 11:00:00
przedmiar rob??t budowlanych po modyfikacji
2013-07-18 13:20:00
×
2013-07-23 10:30:00
2013-07-23 11:00:00
specyfikacja techniczna po 2 modyfikacji
2013-07-17 11:43:00
×
2013-07-23 10:30:00
2013-07-23 11:00:00
specyfikacja techniczna po 1 modyfikacji
2013-07-17 11:42:00
×
2013-07-23 10:30:00
2013-07-23 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w
2013-07-05 14:10:00
×
2013-07-23 10:30:00
2013-07-23 11:00:00
przedmiar rob??t
2013-07-05 14:09:00
×
2013-07-23 10:30:00
2013-07-23 11:00:00
specyfikacja techniczna
2013-07-05 14:07:00
×
2013-07-23 10:30:00
2013-07-23 11:00:00
siwz.
2013-07-05 14:06:00
×
2013-07-23 10:30:00
2013-07-23 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/52/iw/132013-07-052013-07-23 11:00:00 × Roboty remontowe w bud. nr 1 (WKU) w kompleksie wojskowym przy ul. wa??y gen. sikorskiego 21 w toruniu.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy