Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/52/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-09-28 09:18:00
×
2016-10-13 11:30:00
2016-10-13 12:00:00
STWiOR
2016-09-28 09:18:00
×
2016-10-13 11:30:00
2016-10-13 12:00:00
przedmiar robót
2016-09-28 09:17:00
×
2016-10-13 11:30:00
2016-10-13 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2016-09-28 09:17:00
×
2016-10-13 11:30:00
2016-10-13 12:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/52/iw/162016-09-282016-10-13 12:00:00 × Remont wymiana bram garażowych, stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja i roboty wewnętrzne w budynku nr 61 przy ul. Podgórskiej 4 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy