Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/53/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-08-27 14:44:00
×
2014-09-12 10:30:00
2014-09-12 11:00:00
przedmiar rob??t cz. 2 - bud. 61
2014-08-27 14:44:00
×
2014-09-12 10:30:00
2014-09-12 11:00:00
przedmiar rob??t cz. 3 - bud. 70
2014-08-27 14:43:00
×
2014-09-12 10:30:00
2014-09-12 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t cz.3-bud. 70
2014-08-27 14:43:00
×
2014-09-12 10:30:00
2014-09-12 11:00:00
przedmiar rob??t cz. 1 - bud. 17
2014-08-27 14:42:00
×
2014-09-12 10:30:00
2014-09-12 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t cz.1-bud.17
2014-08-27 14:42:00
×
2014-09-12 10:30:00
2014-09-12 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t cz.2-bud.61
2014-08-27 14:41:00
×
2014-09-12 10:30:00
2014-09-12 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-08-27 14:40:00
×
2014-09-12 10:30:00
2014-09-12 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/53/iw/142014-08-272014-09-12 11:00:00 × REMONT ELEWACJI BUDYNK??W NR 17, 61, 70 NA TERENIE KOMPLEKSU KOSZAROWEGO PRZY UL. DWORCOWEJ 56 W INOWROC?AWIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy