Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/54/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-15 15:57:00
Tak
2013-07-25 10:30:00
2013-07-25 11:00:00
zmiana termin??w
2013-07-15 15:53:00
×
2013-07-18 10:30:00
2013-07-18 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2013-07-15 15:52:00
×
2013-07-18 10:30:00
2013-07-18 11:00:00
modyfikacja siwz
2013-07-15 15:51:00
×
2013-07-18 10:30:00
2013-07-18 11:00:00
zmiana og??oszenia
2013-07-03 11:49:00
×
2013-07-18 10:30:00
2013-07-18 11:00:00
siwz.
2013-07-03 11:48:00
Tak
2013-07-18 10:30:00
2013-07-18 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/54/iw/132013-07-03
2013-07-25 11:00:00
Tak
dostawa amunicji sportowej wyczynowej.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy