Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/54/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-03 09:14:00
×
2018-11-08 10:30:00
2018-11-08 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia po 1 modyfikacji
2018-10-01 09:00:00
×
2018-11-08 10:30:00
2018-11-08 11:00:00
jedz p54
2018-10-01 08:58:00
×
2018-11-08 10:30:00
2018-11-08 11:00:00
opis przedmiotu zamówienia-załacznik nr 1 do siwz
2018-10-01 08:45:00
×
2018-11-08 10:30:00
2018-11-08 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-10-01 08:41:00
×
2018-11-08 10:30:00
2018-11-08 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/54/iw/182018-10-012018-11-08 11:00:00 × dostawa mięsa czerwonego i wędlin z mięsa czerwonego oraz tłuszczów zwierzęcychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy