Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/55/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-27 15:08:00
×
2012-12-07 11:30:00
2012-12-07 12:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2012-11-27 15:06:00
×
2012-12-07 11:30:00
2012-12-07 12:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-11-27 14:07:00
Tak
2012-12-07 11:30:00
2012-12-07 12:00:00
zmiana terminu otwarcia ofert
2012-10-24 10:15:00
×
2012-11-29 10:30:00
2012-11-29 11:00:00
Za???cznik nr 1 do siwz. szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia dla cz???ci nr 5 i 6
2012-10-24 10:14:00
×
2012-11-29 10:30:00
2012-11-29 11:00:00
Za???cznik nr 1 do siwz. szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia dla cz???ci nr 3 i4
2012-10-24 10:12:00
×
2012-11-29 10:30:00
2012-11-29 11:00:00
Za???cznik nr 1 do siwz. szczeg????owy opis przedmiotu zam??wienia dla cz???ci nr 1 i 2
2012-10-24 10:10:00
×
2012-11-29 10:30:00
2012-11-29 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-10-24 10:09:00
Tak
2012-11-29 10:30:00
2012-11-29 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/55/iw/122012-10-24
2012-12-07 12:00:00
Tak
ZAKUP I DOSTAWA DROBIU, W?DLIN DROBIOWYCH, MI?SA CZERWONEGO, W?DLIN Z MI?SA CZERWONEGO, T?USZCZ??W ZWIERZ?CYCH ORAZ RYB.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy