Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/56/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-08 14:18:00
×
2013-07-15 10:30:00
2013-07-15 11:00:00
dopowiedzi na pytania nr 1
2013-07-05 14:12:00
×
2013-07-15 10:30:00
2013-07-15 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2013-07-04 11:44:00
×
2013-07-15 10:30:00
2013-07-15 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.
2013-07-04 11:44:00
×
2013-07-15 10:30:00
2013-07-15 11:00:00
siwz

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/56/iw/132013-07-042013-07-15 11:00:00 × Dostawa sprz?tu, ubior??w sportowych i wyposa??enia sportowegowięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy