Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/56/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-11-03 12:40:00
×
2015-11-16 10:30:00
2015-11-16 11:00:00
specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia po 1 modyfikacji
2015-11-03 12:39:00
×
2015-11-16 10:30:00
2015-11-16 11:00:00
odpowiedzi na pytania wykonawc??w
2015-10-12 08:26:00
×
2015-11-16 10:30:00
2015-11-16 11:00:00
za???cznik nr 1 do projektu umowy zestawienie potrzeb
2015-10-12 08:23:00
×
2015-11-16 10:30:00
2015-11-16 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2015-10-05 14:31:00
×
2015-11-16 10:30:00
2015-11-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/56/iw/152015-10-052015-11-16 11:00:00 × WYW??Z NIECZYSTO??CI STA?YCH I CIEK?YCHwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy