Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/57/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-29 13:11:00
×
2012-11-20 10:30:00
2012-11-20 11:00:00
Odpowied?? na zapytanie nr 2 do SIWZ
2012-10-29 13:11:00
×
2012-11-20 10:30:00
2012-11-20 11:00:00
Specyfikacja Istotnych Warunk??w Zam??wienia po zmianie nr 1
2012-10-24 13:18:00
×
2012-11-20 10:30:00
2012-11-20 11:00:00
odpowied?? nr 1 na zapytanie do siwz
2012-10-15 09:55:00
×
2012-11-20 10:30:00
2012-11-20 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-10-15 09:52:00
×
2012-11-20 10:30:00
2012-11-20 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/57/iw/122012-10-152012-11-20 11:00:00 × dostawa mleka i przetwor??w mleczarskichwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy