Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/57/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-10 12:11:00
×
2013-07-26 10:30:00
2013-07-26 11:00:00
przedmiar rob??t budowlanych budynek nr 208
2013-07-10 12:10:00
×
2013-07-26 10:30:00
2013-07-26 11:00:00
przedmiar rob??t budowlanych ogrodzenie bud. nr 69
2013-07-10 12:09:00
×
2013-07-26 10:30:00
2013-07-26 11:00:00
siwz
2013-07-10 12:08:00
×
2013-07-26 10:30:00
2013-07-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/57/iw/132013-07-102013-07-26 11:00:00 × remont ogrodzenia zewn?trznego budynku nr 69 i remont budynku nr 208 na terenie jw 4620 w toruniu przy ul. ok??lnej 32-34więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy