Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/58/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-07-17 11:34:00
×
2013-07-24 10:30:00
2013-07-24 11:00:00
SIWZ po modyfikacji nr 1
2013-07-17 11:30:00
×
2013-07-24 10:30:00
2013-07-24 11:00:00
odpowied?? na pytanie nr 2
2013-07-16 12:05:00
×
2013-07-24 10:30:00
2013-07-24 11:00:00
odpowiedzi na pyatnia nr 1
2013-07-12 12:18:00
×
2013-07-24 10:30:00
2013-07-24 11:00:00
siwz
2013-07-12 12:16:00
×
2013-07-24 10:30:00
2013-07-24 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/58/iw/132013-07-122013-07-24 11:00:00 × Dostawa detergent??w, produkt??w z polistyrenu, jednorazowych wyrob??w papierniczychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy