Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/58/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-10-06 10:02:00
×
2014-10-08 10:30:00
2014-10-08 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 3
2014-09-16 11:16:00
×
2014-10-08 10:30:00
2014-10-08 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 3
2014-09-11 08:16:00
×
2014-10-08 10:30:00
2014-10-08 11:00:00
odpowied?? na pytanie 2
2014-09-03 13:42:00
×
2014-10-08 10:30:00
2014-10-08 11:00:00
odpowiedzi na pytania - nr 1
2014-09-01 09:33:00
×
2014-10-08 10:30:00
2014-10-08 11:00:00
SIWZ
2014-08-28 09:34:00
×
2014-10-08 10:30:00
2014-10-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/58/iw/142014-08-282014-10-08 11:00:00 × dostawa samochod??w osobowych klasy ??redniej.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy