Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/59/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-27 09:58:00
Tak
2012-12-07 10:30:00
2012-12-07 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2012-11-27 09:55:00
Tak
2012-12-07 10:30:00
2012-12-07 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-10-22 08:10:00
×
2012-11-28 00:00:00
2012-11-28 11:00:00
siwz
2012-10-22 08:04:00
Tak
2012-11-28 00:00:00
2012-11-28 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/59/iw/122012-10-22
2012-12-07 11:00:00
Tak
dostawa produkt??w garma??eryjnych ch??odzonychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy