Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/59/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-09-25 12:26:00
×
2015-10-12 11:30:00
2015-10-12 12:00:00
przedmiar rob??t bud 5
2015-09-25 12:25:00
×
2015-10-12 11:30:00
2015-10-12 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud 5
2015-09-25 12:25:00
×
2015-10-12 11:30:00
2015-10-12 12:00:00
przedmiar rob??t bud 23
2015-09-25 12:25:00
×
2015-10-12 11:30:00
2015-10-12 12:00:00
przedmiar rob??t bud 30
2015-09-25 12:24:00
×
2015-10-12 11:30:00
2015-10-12 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud 23
2015-09-25 12:24:00
×
2015-10-12 11:30:00
2015-10-12 12:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud 30
2015-09-25 12:23:00
×
2015-10-12 11:30:00
2015-10-12 12:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-09-25 12:21:00
×
2015-10-12 11:30:00
2015-10-12 12:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/59/iw/152015-09-252015-10-12 12:00:00 × Konserwacja pow??ok malarskich z napraw? tynk??w ??cian wewn?trznych w budynku nr 23 i 30 oraz konserwacja – naprawa pokrycia dachowego w budynku nr 5 w kompleksie wojskowym przy ul. Balonowej w Toruniu.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy