Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
18 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/60/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-27 11:42:00
×
2012-12-04 10:30:00
2012-12-04 11:00:00
siwz po 1 modyfikacji
2012-11-27 11:40:00
×
2012-12-04 10:30:00
2012-12-04 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-10-24 10:39:00
×
2012-12-04 10:30:00
2012-12-04 11:00:00
siwz
2012-10-24 10:38:00
×
2012-12-04 10:30:00
2012-12-04 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/60/iw/122012-10-242012-12-04 11:00:00 × dostawa oleju i t??uszcz??w ro??linnychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy