Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/60/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-17 14:35:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
przedmiar robót po modyfikacji
2016-10-17 14:34:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
stwior po modyfikacji
2016-10-17 14:33:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
odpowiedzi na pytania
2016-10-05 10:40:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2016-10-05 10:40:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
STWiOR
2016-10-05 10:40:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
przedmiar robót
2016-10-05 10:39:00
×
2016-10-20 10:30:00
2016-10-20 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/60/iw/162016-10-052016-10-20 11:00:00 × Remont elewacji wraz z obróbkami blacharskimi bud. nr 31 na terenie kompleksu 6005 w Latkowiewięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy