Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/61/iw/14/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-10-01 14:03:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
Projekt budowlany - wymiana instalacji wentylacyjnej nawiewowo – wywiewnej z odzyskiem ciep??a
2014-10-01 14:01:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
Projekt Budowlany - wentylacja mechaniczna
2014-10-01 14:00:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
przedmiar rob??t Wymiana instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep??a
2014-10-01 14:00:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
przedmiar rob??t instalacja elektryczna
2014-10-01 13:59:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
przedmiar rob??t Remont dachu wraz z instalacj? odgromow?
2014-10-01 13:56:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
przedmiar rob??t wentylacja mechaniczna
2014-10-01 13:56:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
przedmiar rob??t Remont pomieszcze?? kuchni ??o??nierskiej
2014-10-01 13:55:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t Roboty budowlane - elektryczna
2014-10-01 13:54:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t Roboty budowlane -Remont dachu wraz z instalacj? odgromow?
2014-10-01 13:54:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t Roboty budowlane - Wymiana instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciep??a
2014-10-01 13:53:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t Roboty budowlane - wentylacja mechaniczna
2014-10-01 13:53:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t Roboty budowlane - Remont pomieszcze?? kuchni ??o??nierskiej +2 za???czniki
2014-10-01 13:52:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-10-01 13:51:00
×
2014-10-16 10:30:00
2014-10-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/61/iw/14/a2014-10-012014-10-16 11:00:00 × REMONT POMIESZCZE?? WRAZ Z WENTYLACJ? MECHANICZN? I DACHEM W BUDYNKU KUCHNI ??O?NIERSKIEJ NR 6 NA TERENIE KOMPLEKSU 1532 PRZY UL. JACEWSKIEJ 73 W INOWROC?AWIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy