Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/61/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-01 11:36:00
×
2015-10-16 10:30:00
2015-10-16 11:00:00
przedmiar rob??t bud 4
2015-10-01 11:36:00
×
2015-10-16 10:30:00
2015-10-16 11:00:00
przedmiar rob??t bud 13
2015-10-01 11:34:00
×
2015-10-16 10:30:00
2015-10-16 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-10-01 11:34:00
×
2015-10-16 10:30:00
2015-10-16 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud 4
2015-10-01 11:34:00
×
2015-10-16 10:30:00
2015-10-16 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud 13
2015-10-01 11:33:00
×
2015-10-16 10:30:00
2015-10-16 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/61/iw/152015-10-012015-10-16 11:00:00 × Wyprowadzenie komin??w wentylacyjnych ponad dach bud. nr 4 oraz bud. nr 13 przy ul. Sobieskiego 36 w Toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy