Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/62/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-18 15:00:00
×
2012-10-22 10:30:00
2012-10-22 11:00:00
odpowiedz nr 1 na pytanie
2012-10-18 14:56:00
×
2012-10-22 10:30:00
2012-10-22 11:00:00
og??oszenie o zmianie og??oszenia
2012-10-10 15:35:00
×
2012-10-22 10:30:00
2012-10-22 11:00:00
Za???cznik nr 1 do SIWZ
2012-10-10 15:07:00
×
2012-10-22 10:30:00
2012-10-22 11:00:00
za???cznik nr 1a do SIWZ
2012-10-10 12:57:00
×
2012-10-22 10:30:00
2012-10-22 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-10-10 12:55:00
×
2012-10-22 10:30:00
2012-10-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/62/iw/122012-10-102012-10-22 11:00:00 × zakup i dostawa czasz namiotu ns 97więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy