Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/62/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-09-05 13:11:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
przedmiar rob??t bud. 61
2014-09-05 13:11:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
przedmiar rob??t bud. 62
2014-09-05 13:11:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
przedmiar rob??t bud. 23 i 67
2014-09-05 13:10:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
przedmiar rob??t bud. 7
2014-09-05 13:10:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
przedmiar rob??t bud. 60
2014-09-05 13:09:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud. 23 i 67
2014-09-05 13:09:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
przedmiar rob??t bud. 1
2014-09-05 13:09:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
przedmiar rob??t bud. 2
2014-09-05 13:08:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud.61
2014-09-05 13:08:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud. 62
2014-09-05 13:07:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud. 2
2014-09-05 13:07:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud. 7
2014-09-05 13:07:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud. 60
2014-09-05 13:06:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-09-05 13:06:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t bud.1
2014-09-05 13:05:00
×
2014-09-22 10:30:00
2014-09-22 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/62/iw/142014-09-052014-09-22 11:00:00 × REMONT POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKACH NR 1, 2, 7, 23, 60, 61, 62, 67 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO PRZY UL. PODG??RSKIEJ 14 W TORUNIUwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy