Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
23 marzec 2019 rok - sobota
Ogłoszenia do Przetargu p/62/iw/16 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2016-10-12 10:58:00
×
2016-10-28 10:30:00
2016-10-28 11:00:00
przedmiar robót
2016-10-12 10:57:00
×
2016-10-28 10:30:00
2016-10-28 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2016-10-12 10:57:00
×
2016-10-28 10:30:00
2016-10-28 11:00:00
STWiOR
2016-10-12 10:57:00
×
2016-10-28 10:30:00
2016-10-28 11:00:00
STWiOR
2016-10-12 10:56:00
×
2016-10-28 10:30:00
2016-10-28 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/62/iw/162016-10-122016-10-28 11:00:00 × Remont sanitariatów parteru i II piętra w budynku nr 124 w kompleksie wojskowym przy ul. Okólnej w Toruniu.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy