Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/63/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-23 15:00:00
×
2012-10-26 10:30:00
2012-10-26 11:00:00
informacje o udzieleniu wyja??nienia do siwz nr 2
2012-10-23 12:48:00
×
2012-10-26 10:30:00
2012-10-26 11:00:00
informacja o udzieleniu wyja??nienia tre??ci SIWZ
2012-10-16 13:59:00
×
2012-10-26 10:30:00
2012-10-26 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-10-16 13:58:00
×
2012-10-26 10:30:00
2012-10-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/63/iw/122012-10-162012-10-26 11:00:00 × zakup i dostawa urz?dze?? prze??adunkowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy