Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/63/iw/12/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-02 11:55:00
×
2012-11-08 10:30:00
2012-11-08 11:00:00
odpowiedz nr 1 na pytanie
2012-10-30 14:55:00
×
2012-11-08 10:30:00
2012-11-08 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-10-30 14:53:00
×
2012-11-08 10:30:00
2012-11-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/63/iw/12/a2012-10-302012-11-08 11:00:00 × zakup i dostawa urzadze?? prze??adunkowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy