Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/63/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-10-21 11:18:00
×
2015-10-26 10:30:00
2015-10-26 11:00:00
odpowiedzi nr 1 na pytania
2015-10-09 13:18:00
×
2015-10-26 10:30:00
2015-10-26 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-10-09 13:14:00
×
2015-10-26 10:30:00
2015-10-26 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-10-09 13:14:00
×
2015-10-26 10:30:00
2015-10-26 11:00:00
przedmiar rob??t
2015-10-09 13:13:00
×
2015-10-26 10:30:00
2015-10-26 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob??t
2015-10-09 13:11:00
×
2015-10-26 10:30:00
2015-10-26 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/63/iw/152015-10-092015-10-26 11:00:00 × Remont pomieszcze?? wraz z wymian? wewn?trznych instalacji w bud. 30 na terenie kompleksu lotniskowego 6005 w Latkowiewięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy