Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/64/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-10-25 10:09:00
×
2012-10-30 10:30:00
2012-10-30 11:00:00
odpowiedz na pytanie nr 1
2012-10-22 12:20:00
×
2012-10-30 10:30:00
2012-10-30 11:00:00
Specyfikacja istotnych warunk??w zam??wienia.
2012-10-22 12:19:00
×
2012-10-30 10:30:00
2012-10-30 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/64/iw/122012-10-222012-10-30 11:00:00 × zakup i dostawa cz???ci zamiennych i akcesori??w samochodowychwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy