Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/64/iw/17 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-12-08 12:10:00
×
2017-12-18 11:30:00
2017-12-18 12:00:00
ZAŁACZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2017-12-08 12:05:00
×
2017-12-18 11:30:00
2017-12-18 12:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
2017-12-08 12:04:00
×
2017-12-18 11:30:00
2017-12-18 12:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/64/iw/172017-12-082017-12-18 12:00:00 × DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO I WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGOwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy