Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
19 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/64/iw/17/a Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2017-12-15 09:28:00
×
2018-01-26 10:30:00
2018-01-26 11:00:00
jedz p64a
2017-12-15 09:27:00
×
2018-01-26 10:30:00
2018-01-26 11:00:00
ZAŁACZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2017-12-15 09:26:00
×
2018-01-26 10:30:00
2018-01-26 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.
2017-12-15 09:26:00
×
2018-01-26 10:30:00
2018-01-26 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/64/iw/17/a2017-12-152018-01-26 11:00:00 × DOSTAWA MIĘSA CZERWONEGO I WĘDLIN Z MIĘSA CZERWONEGOwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy