Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/64/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-08 10:09:00
×
2018-10-23 10:30:00
2018-10-23 11:00:00
poprawiona 1 strona siwz
2018-10-08 09:02:00
×
2018-10-23 10:30:00
2018-10-23 11:00:00
przedmiar robót
2018-10-08 09:01:00
×
2018-10-23 10:30:00
2018-10-23 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-10-08 09:01:00
×
2018-10-23 10:30:00
2018-10-23 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-10-08 08:59:00
×
2018-10-23 10:30:00
2018-10-23 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/64/iw/182018-10-082018-10-23 11:00:00 × remont budynku nr 151 przy ul. okólnej 32-40 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy