Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
26 marzec 2019 rok - wtorek
Ogłoszenia do Przetargu p/65/iw/12 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2012-11-08 09:59:00
×
2012-11-12 09:30:00
2012-11-12 10:00:00
odpowiedzi na pytania nr 1
2012-11-08 09:59:00
×
2012-11-12 09:30:00
2012-11-12 10:00:00
siwz po modyfikacji nr 1
2012-10-26 09:40:00
×
2012-11-12 09:30:00
2012-11-12 10:00:00
kosztorys
2012-10-26 09:38:00
×
2012-11-12 09:30:00
2012-11-12 10:00:00
siwz
2012-10-26 09:37:00
×
2012-11-12 09:30:00
2012-11-12 10:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/65/iw/122012-10-262012-11-12 10:00:00 × remont pomieszcze?? w budynku nr 1 archiwum wojskowe w kompleksie wojskowym 2019 przy ul. ch??opickiego w toruniu.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy