Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/65/iw/14 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2014-12-09 15:20:00
×
2014-12-11 10:30:00
2014-12-11 11:00:00
odpowiedzi nr 3 na pytania
2014-12-04 12:05:00
×
2014-12-11 10:30:00
2014-12-11 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 4 modyfikacji
2014-12-04 12:04:00
×
2014-12-11 10:30:00
2014-12-11 11:00:00
odpowied?? na pytania nr 3
2014-12-04 12:02:00
Tak
2014-12-11 10:30:00
2014-12-11 11:00:00
og??oszenie o sprostowaniu, zmianie og??oszenia
2014-12-03 11:35:00
×
2014-12-08 10:30:00
2014-12-08 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 3 modyfikacji
2014-12-01 14:41:00
×
2014-12-08 10:30:00
2014-12-08 11:00:00
odpowiedzi na pytania nr 2
2014-11-28 14:06:00
×
2014-12-08 10:30:00
2014-12-08 11:00:00
Specyfikacja Istotnych warunk??w zam??wienia po 2 modyfikacji
2014-11-28 14:05:00
×
2014-12-08 10:30:00
2014-12-08 11:00:00
Odpowiedzi na pytania
2014-11-20 14:43:00
×
2014-12-08 10:30:00
2014-12-08 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA po 1 modyfikacji
2014-11-19 09:25:00
×
2014-12-08 10:30:00
2014-12-08 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2014-11-17 13:38:00
Tak
2014-12-08 10:30:00
2014-12-08 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/65/iw/142014-11-17
2014-12-11 11:00:00
Tak
us??ugi w zakresie ochrony teren??w, obiekt??w, urz?dze?? oraz os??b, mienia i porz?dku na terenie chronionym realizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (sufo) więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy