Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/66/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-10 14:54:00
×
2018-10-25 10:30:00
2018-10-25 11:00:00
przedmiar robót elektryczny
2018-10-10 14:53:00
×
2018-10-25 10:30:00
2018-10-25 11:00:00
przedmiar robót budowlany
2018-10-10 14:52:00
×
2018-10-25 10:30:00
2018-10-25 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-10-10 14:52:00
×
2018-10-25 10:30:00
2018-10-25 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
2018-10-10 14:51:00
×
2018-10-25 10:30:00
2018-10-25 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/66/iw/182018-10-102018-10-25 11:00:00 × Remont w budynku nr 2 w kompleksie wojskowym przy ul. Gregorkiewicza w Toruniu więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy