Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
21 marzec 2019 rok - czwartek
Ogłoszenia do Przetargu p/67/iw/15 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2015-11-19 13:51:00
×
2015-12-17 10:30:00
2015-12-17 11:00:00
modyfikacja zapisu siwz
2015-11-12 09:59:00
×
2015-12-17 10:30:00
2015-12-17 11:00:00
za???cznik nr 1 do siwz-opis przedmiotu zam??wienia
2015-11-12 09:58:00
×
2015-12-17 10:30:00
2015-12-17 11:00:00
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNK??W ZAM??WIENIA
2015-11-06 13:41:00
×
2015-12-17 10:30:00
2015-12-17 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/67/iw/152015-11-062015-12-17 11:00:00 × dostawa mi?sa czerwonego, w?dlin z mi?sa czerwonego i t??uszcz??w zwierz?cyvhwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy