Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
25 marzec 2019 rok - poniedziałek
Ogłoszenia do Przetargu p/68/iw/13 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2013-08-19 11:04:00
×
2013-09-06 10:30:00
2013-09-06 11:00:00
przedmiar rob??t budowlanych plebania
2013-08-19 11:02:00
×
2013-09-06 10:30:00
2013-09-06 11:00:00
siwz
2013-08-19 11:01:00
×
2013-09-06 10:30:00
2013-09-06 11:00:00
Og?oszenie o wszcz?ciu post?powania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/68/iw/132013-08-192013-09-06 11:00:00 × ROBOTY REMONTOWE W BUDYNKU PLEBANII PRZY UL. WARSZAWSKIEJ W TORUNIU.więcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy