Przetargi
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
wersja 1.1
24 marzec 2019 rok - niedziela
Ogłoszenia do Przetargu p/68/iw/18 Wystawione PRZED Terminem Otwarcia Ofert:
Dodano
Przedłużenie Terminu Składania Ofert
Ostateczny Termin SKŁADANIA Ofert
Ostateczny Termin OTWARCIA Ofert
Temat Ogłoszenia:
Treść Ogłoszenia:
2018-10-26 09:09:00
×
2018-10-30 10:30:00
2018-10-30 11:00:00
wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2018-10-15 09:45:00
×
2018-10-30 10:30:00
2018-10-30 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych bud. 124
2018-10-15 09:45:00
×
2018-10-30 10:30:00
2018-10-30 11:00:00
przedmiar robót bud. 124
2018-10-15 09:41:00
×
2018-10-30 10:30:00
2018-10-30 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia bud. 124
2018-10-15 09:41:00
×
2018-10-30 10:30:00
2018-10-30 11:00:00
przedmiar robót bud. 97
2018-10-15 09:40:00
×
2018-10-30 10:30:00
2018-10-30 11:00:00
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
2018-10-15 09:40:00
×
2018-10-30 10:30:00
2018-10-30 11:00:00
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych bud 97
2018-10-15 09:37:00
×
2018-10-30 10:30:00
2018-10-30 11:00:00
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania przetargowego.

Lp.
Numer Sprawy
Data Ogłoszenia
Ostateczny Termin Otwarcia Ofert
Czy Nastapiła Zmiana Terminu Składania Ofert?
Temat Przetargu
Informacje o Postępowaniu
Przed
Terminem Składania Ofert
Po
Terminie Składania Ofert
1p/68/iw/182018-10-152018-10-30 11:00:00 × remont dachu budynku nr 97 i 124 przy ul. okólnej 37 w toruniuwięcejwięcej

| 12WOG | Siły Powietrzne | Biuletyn Zamówień Publicznych |
© 12 Wosjkowy Oddział Gospodarczy